MashToGo
2.85 CHF 2.85 CHF / 500 g 2.85 CHF
Kräuter-Mash (Getreidefrei)
31.20 CHF 31.20 CHF / 6 kg 31.2 CHF
LeinMix
46.95 CHF 46.95 CHF / 7 kg 46.95 CHF
Mervue Pro-Bio Equine
19.00 CHF 19.00 CHF / 30 ml 19.0 CHF
Reiskleie-Mash
58.10 CHF 58.10 CHF / 9 kg 58.1 CHF
Leinsamen aufgeschlossen
23.70 CHF 23.70 CHF / 6 kg 23.7 CHF
Flora Plus
45.00 CHF 45.00 CHF / 500 g 45.0 CHF
Bergwiesen-Mash ToGo
2.90 CHF 2.90 CHF / 350 g 2.9 CHF
Mash
20.05 CHF 20.05 CHF / 7 kg 20.05 CHF
Mervue Gastrofen
19.00 CHF 19.00 CHF / 80 ml 19.0 CHF
Darm-Regulator
42.00 CHF 42.00 CHF / 3.5 kg 42.0 CHF
Mervue Pro Bio Forte
82.00 CHF 82.00 CHF / kg 82.0 CHF
Magen-Schutz
110.90 CHF 110.90 CHF / 500 g 110.9 CHF
Marstall HeuSpielball
10.65 CHF 10.65 CHF / kg 10.65 CHF