MashToGo
2.85 CHF
2.85 CHF / 500 g 2.85 CHF
Kräuter-Mash (Getreidefrei)
32.20 CHF
32.20 CHF / 6 kg 32.2 CHF
(1)
LeinMix
47.80 CHF
47.80 CHF / 7 kg 47.800000000000004 CHF
Mervue Pro-Bio Equine
19.00 CHF
19.00 CHF / 30 ml 19.0 CHF
Reiskleie-Mash
58.44 CHF
58.44 CHF / 9 kg 58.44 CHF
Leinsamen aufgeschlossen
23.70 CHF
23.70 CHF / 6 kg 23.7 CHF
Flora Plus
45.00 CHF
45.00 CHF / 500 g 45.0 CHF
Bergwiesen-Mash ToGo
2.90 CHF
2.90 CHF / 350 g 2.9 CHF
Mash
23.32 CHF
23.32 CHF / 7 kg 23.32 CHF
Mervue Gastrofen
19.00 CHF
19.00 CHF / 80 ml 19.0 CHF
Darm-Regulator
43.90 CHF
43.90 CHF / 3.5 kg 43.9 CHF
(1)
Mervue Pro Bio Plus (Forte)
82.00 CHF
82.00 CHF / kg 82.0 CHF
Magen-Schutz
110.90 CHF
110.90 CHF / 500 g 110.9 CHF
Marstall HeuSpielball
10.65 CHF
10.65 CHF / kg 10.65 CHF