Mini Soft Snack Mix
3.40 CHF 3.40 CHF / 130 g 3.4 CHF
Hundezwieback Nr.63
57.40 CHF 57.40 CHF / 10 kg 57.4 CHF
Prob Hunde Deo
18.40 CHF 18.40 CHF / 200 ml 18.400000000000002 CHF
Flex für Hunde
97.35 CHF 97.35 CHF / 2 kg 97.35000000000001 CHF
Mini Soft Bones
3.35 CHF 3.35 CHF / 130 g 3.35 CHF
Nager+ Kaninchen Struktur
16.00 CHF 16.00 CHF / 5 kg 16.0 CHF
Klein & Fein Lamm Mini
3.25 CHF 3.25 CHF / 100 g 3.25 CHF
Kaninchen-Strukturfutter
24.00 CHF 24.00 CHF / 20 kg 24.0 CHF
(1)
Lamm-Sticks mit Reis, 5er Pack
6.54 CHF 6.54 CHF / 325 g 6.54 CHF
Gourmet-Häppchen
4.98 CHF 4.98 CHF / 450 g 4.98 CHF
Kauknochen Natur, 1 Stk
6.35 CHF 6.35 CHF / 212 g 6.3500000000000005 CHF
Happy Happs Beef
5.56 CHF 5.56 CHF / 120 g 5.5600000000000005 CHF
Piccoli Beef
5.52 CHF 5.52 CHF / 50 g 5.5200000000000005 CHF
Rehwild-Spez. (Pellet)
22.25 CHF 22.25 CHF / 25 kg 22.25 CHF
Dog Budget Pro
29.15 CHF 29.15 CHF / 15 kg 29.150000000000002 CHF
Kauzopf Natur, 1 Stk.
6.35 CHF 6.35 CHF / 102 g 6.3500000000000005 CHF
Dog Adult Premium
46.00 CHF 46.00 CHF / 15 kg 46.0 CHF
Dog Allergiker Premium
56.00 CHF 56.00 CHF / 15 kg 56.0 CHF
Gourmet Sticks
15.56 CHF 15.56 CHF / 300 g 15.56 CHF
CatDreamy's
3.40 CHF 3.40 CHF / 65 g 3.4 CHF