Parisol Pflege-Shampoo
8.80 CHF 8.80 CHF / 500 ml 8.8 CHF
Parisol StarFinish
13.85 CHF 13.85 CHF / 500 ml 13.85 CHF
Parisol Schimmel-Shampoo
8.80 CHF 8.80 CHF / 500 ml 8.8 CHF
Parisol HorseGloss 3in1
18.10 CHF 18.10 CHF / 750 ml 18.1 CHF
Propolis-Ekzemsalbe
55.00 CHF 55.00 CHF / 250 ml 55.0 CHF
Prob Teer Shampoo
20.75 CHF 20.75 CHF / 500 ml 20.75 CHF
Derma Gel
20.80 CHF 20.80 CHF / 100 ml 20.8 CHF
Parisol H A U T Fein (Seife)
13.46 CHF 13.46 CHF / 100 g 13.46 CHF
Parisol HaarFein (Seife)
13.46 CHF 13.46 CHF / 100 g 13.46 CHF
Prob Super Creme
17.50 CHF 17.50 CHF / 40 ml 17.5 CHF
Parisol Melkfett mit Rosmarin
9.20 CHF 9.20 CHF / 500 ml 9.200000000000001 CHF
Prob HorseDeo
20.25 CHF 20.25 CHF / 500 ml 20.25 CHF
Prob Oel
21.25 CHF 21.25 CHF / 200 ml 21.25 CHF
Parisol Anti-Itch
23.20 CHF 23.20 CHF / 500 ml 23.2 CHF