Prosenior
0.00 CHF
17.82 CHF / 18 kg 17.82 CHF
Wiesen-CHIPS
0.00 CHF
18.75 CHF / 15 kg 18.75 CHF
(1)
Wiesen-Fasern
0.00 CHF
19.50 CHF / 15 kg 19.5 CHF
Proluca
0.00 CHF
20.60 CHF / 20 kg 20.6 CHF
Stroh Kleinballe
0.00 CHF
11.90 CHF / 10 kg 11.9 CHF
Raufutter Brikett
0.00 CHF
26.00 CHF / 25 kg 26.0 CHF
ProcaLuz
0.00 CHF
19.60 CHF / 20 kg 19.6 CHF
(1)
Wiesen-Cobs
0.00 CHF
22.80 CHF / 20 kg 22.8 CHF
Futterstroh, kg gesamt:
0.00 CHF
0.65 CHF / kg 0.65 CHF
Luckylage Heulage
0.00 CHF
18.00 CHF / 19 kg 18.0 CHF
Heu-CH belüftet, kg gesamt:
0.00 CHF
0.75 CHF / kg 0.75 CHF
Heulage - Ballen +- 5 kg
0.00 CHF
39.00 CHF / 35 kg 39.0 CHF
Heulage - Quaderballe
0.00 CHF
211.70 CHF / 280 kg 211.70000000000002 CHF
Heu Kleinballe
0.00 CHF
13.90 CHF / 13.5 kg 13.9 CHF
Basis-Struktur
0.00 CHF
27.00 CHF / 20 kg 27.0 CHF
(1)
marstall Wiesen-Heu
1.00 CHF
135.0 CHF
Heu unbelüftet, kg gesamt:
0.00 CHF
0.75 CHF / kg 0.75 CHF